• info@klankschalensessies.nl

Therapeutic touch

Therapeutic touch is een verpleegkundige interventie, die tot doel heeft het comfort en welbevinden van de patiënt te bevorderen. Therapeutic touch (TT) is een vorm van complementaire zorg die gebaseerd is op de gedachte dat de mens behalve uit lichaam, geest en ziel, ook uit energie bestaat en dat die energie bij klachten en ziekte uit balans is. De zorgverlener probeert bij TT met haar handen, volgens een vaste methode, het energieveld van de patiënt meer in evenwicht te brengen, zodat de energie weer vrij en symmetrisch kan stromen.Uitgangspunten van de
therapeutic touch-methode:

  •  de mens bestaat uit lichaam, geest, ziel en energie
  •  de mens is een open systeem, dus ook een open energie­systeem
  •  de mens staat derhalve in voortdurende verbinding met zijn omgeving en wisselt uit met die omgeving
  •  in een gezonde toestand stroomt de energie vrij en symmetrisch in en rond het lichaam
  •  bij klachten en ziekte is de energiestroom verstoord en uit balans
  •  net als bij andere verstoringen, bijvoorbeeld op lichamelijk niveau, kan met interventies worden ingegrepen om de balans weer te herstellen
  •  dit is mogelijk omdat de mens beschikt over een zelfhelend vermogen, de natuurlijke neiging om zo ‘heel’ (gezond) mogelijk te zijn
  •  in het geval van TT bestaat de interventie uit een combinatie van intentie en specifieke handbewegingen

Dit energieveld is overigens een verondersteld energieveld. Tot op heden is het nog niet wetenschappelijk aangetoond. De aanname dat het bestaat sluit echter wel aan bij enkele traditionele geneeswijzen.

De uitvoering van therapeutic touch bestaat uit een combinatie van het richten van de intentie en het maken van specifieke handbewegingen.In de Chinese geneeskunde, waar het energie­concept centraal staat, wordt gesteld dat chi (energie) de aandacht volgt. De intentie van de TT-zorgverlener is dus van belang. Deze is in eerste instantie gericht op de heelheid van de patiënt en op evenwicht in het energieveld. De zorgverlener is dus niet bezig met de klacht – het symptoom – of de oorzaak van de klacht, maar met het stimuleren van het zelfhelend vermogen, het gezonde deel in de ander. (bron: van praag instituut)